TELEVİZYON PROGRAMLARI
AİLE İÇİ ŞİDDET
Aile içi şiddetin sebeplerinde kadın ve erkek bakış açıları nasıldır, neler yapılabilir?
TERÖRÜN ARKA PLANI
Terörü doğuran ve besleyen psikolojik süreçler nelerdir ? Çocukluk yaşantıları ile terörizmin ilişkisi.
İSTANBUL'DA TERÖR
Teröre Sebep Olan Psikolojik Etmenler. Terörle bağlantılı kişilerin aile yapısı nasıldır?
TERÖRÜN TOPLUM PSİKOLOJİSİNE ETKİSİ
Terörün Toplum Psikolojisine Etkisi . Toplum terörden nasıl etkileniyor ?