İŞ’te PSİKOLOJİ Nedir?
 

İş’te Psikoloji, kurumlardaki çalışan memnuniyetinin ve iş performansının arttırılmasını hedefleyen,  psikoterapi, psiko-eğitim ve psikoteknik ölçümden oluşan 3 aşamalı bir projedir.  

 

Proje Hizmetlerimiz 

 

 • Personel eğitiminde ihtiyaç analizi (İK ile işbirliğiyle) 
 • İhtiyaç analiz sonucuna göre eğitim ve seminer programları 
 • İşe alım sürecinde personelin psikolojik değerlendirmesi 
 • Çalışanların psikoteknik ölçümleri 
 • Yöneticilere bireysel danışmanlık/psikoterapi 
 • İhtiyaç gruplarına yönelik grup terapisi/workshoplar 
 • Personel değerlendirmelerinin rapor sunumu 
 • Kurum çalışanlarına yönelik bireysel psikoterapi 

 

Kazanımlarınız, 

 

 • Çalışanlar arası daha güçlü ilişkiler 
 • Daha yüksek ekip uyumu ve işbirliği 
 • Daha gelişmiş kriz yönetimi 
 • Stres durumlarıyla daha iyi başaçıkma 
 • Daha doğru kariyer yönetimi 
 • Uygun personel yerleştirme 
 • Yönetici-personel ilişkisinde pozitif ilerleme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hedefimiz, 

İŞ’te Psikoloji projesi ile, çalışanların gelişimini destekleyecek eğitimleri alabilir, çalışanlarınızın pozisyonlarının gerektirdiği yetkinlikleri değerlendirebilir, psikolojik analizlerle işe başvuranların uygun pozisyonlarını saptayabilir, personelinizin zayıf ve güçlü yönlerinin belirleyerek hem çalışanın kariyer yönetimi hem de kurumun bigdatası için çok boyutlu bir değerlendirmeye sahip olabilirisiniz. Psikoteknik aşamasından edinilen ölçüm sonuçları farklı rapor formatlarında sunulmaktadır. Bu raporları baz alarak yönetici kadro için bireysel planlamalar, personel kadrosu için grup çalışmaları dizayn edilmektedir. 

 

Farkımız, 

İŞ’te Psikoloji hizmetleri, endüstriyel psikoloji perspektifiyle değil, klinik psikoloji ve nöropsikoloji temeliyle oluşturulmuştur.  Bu nedenle sunulan hizmetler insan kaynakları hizmetlerinden daha çok klinik hizmetlerine dayanmaktadır. Projenin tamamı farklı terapi yaklaşımlarında deneyimli uzman klinik psikologlar ve psikiyatrlar tarafından yürütülmektedir. 

 

Yaklaşımımız, 

Sunulan eğitimlerin içeriği tamamen klinik ve nöro psikoloji bağlamında hazırlanmıştır. Bu nedenle psikoteknik ölçümlerde insan kaynakları bataryaları değil, klinik ölçümlerde kullanılan objektif, yapılandırılmış, uluslararası kabul gören ve Türk örnekleminde standardizasyonu yapılmış psikopatoloji ve kişilik ölçüm araçları uygulanmaktadır. Terapi/danışmanlık hizmeti kısmı da psikoloji lisansı, klinik psikoloji uzmanlığını tamamlamış, farklı terapi teknikleriyle sertifikalandırılmış yetişkin terapistleri tarafından yürütülmektedir.